Friday, September 13, 2013

SSQS

Penarafan Tahap Pembestarian Sekolah  dijalan secara atas talian. Responden terdiri daripada pentadbir, GPM, 30 orang guru dan  30 orang murid. Pohon kerjsama guru-guru yang terpilih dapat melaksanakannya sebelum atau pada 17.09.2013. Kerjasama tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

SAPS Guru

https://sapsnkra.moe.gov.my/